april 05, 2006

Haster! Mot statlig rasisme!

Skriv under og send detta brevet med èn eneste gang! Det haster. Saken blir avgjort i dag eller i morra. Spre dette videre så godt dere kan i deres nettverk, start gjerne e-postaksjoner.

Kjapp kjapp kjapp!

Dette er brevet som blir sendt til alle stortingsrepresentantene + Bjarne Håkon Hanssen. Du kan skrive det om og sende din egen tekst i formen hvis du vil det.


  "Kjære stortingsrepresentant
  Avin Yousef Khadir er kurder fra Iran. Som 14-åring ble hun tvangsgiftet med en 15 år eldre mann. Han mishandlet og voldtok henne daglig. Da hun var 16 år fikk hun en datter ved navn Aida. Dessverre ble Aida født med hjertefeil. Familien nektet å betale Aidas
  nødvendige hjerteoperasjon, fordi hun var en jente. Endelig klarte Avin å flykte fra sitt hverdagshelvete og kom til slutt til Norge. Avins endelige avslag på oppholdstillatelse kom i november 2005, nesten fire år etter at hun og hennes datter kom til Norge. Avin snakker i dag flytende norsk og har lenge hatt fast jobb. Hun er godtlikt i byen sin, Lillehammer, og er på alle måter et forbilde på god integrering. Dette til tross for at hun, i likhet med andre asylsøkere uten oppholdstillatelse, ikke har fått noen form for norskopplæring eller andre oppfølgingstilbud. Datteren Aida har gått i norsk barnehage fire år av sitt syv år gamle liv. Hun kjenner Norge som sitt hjemland, snakker bare norsk, og kjenner knapt til Iran.

  Når Avin og Aida etter UDIs beslutning må sendes ut av landet, bryter det med norsk lov på minst to punkter: Det ene, kjønnsbasert forfølgelse, er det ganske tydelig at det ikke har blitt tatt tilstrekkelig hensyn til. I Iran og særlig i det kurdiske området Avin kommer fra, er det streng Sharia-lovgivning som praktiseres. Dette betyr at hvis Avin blir sendt hjem, risikerer hun enten å bli steinet til døde, utsatt for æresdrap eller "selvmord" for å ha vanæret mannen sin og hans familie. I tillegg går omsorgsretten til jentebarn automatisk over til faren etter fylte syv år i Iran. Dette er fakta som er blitt bekreftet av Amnesty International, Human Rights Watch, Redd Barna, Press og Kurdisk råd i likhet med alle andre uavhengige organisasjoner i Norge som har ekspertise på temaet. Til tross for dette begrunner UDI sitt avslag med at den iranske staten kan beskytte Avin mot overgrep i hjemmet.

  Dette gjør de på grunnlag av erfaringene til en utsending de hadde i Iran for kort tid siden. Denne utsendingen var på statsbesøk i Iran i to uker, snakket ikke engang persisk som er hovedspråket og møtte så godt som ingen vanlige mennesker. UDIs tro på at den iranske staten kan beskytte Avin mot æresdrap, når myndighetene for få uker siden selv truet en kvinne med steining for at hun leste dikt på radio, er intet mindre enn overdrevent naivt. At Aidas beste er blitt tatt hensyn til når hun garantert kommer til å havne hos faren som allerede mishandlet henne før hun flyktet og fortsatt er avhengig av hjertemedisinering er med respekt å melde bare tull. Det vet kanskje UDI selv også siden dette ikke ble det minste begrunnet i avslaget.

  Avins sak er bare en av mange som beviser UDI's praksis er altfor dårlige til å behandle og beskytte både barn og kvinner på flukt. Derfor ber jeg om at noe må gjøres omgående for å bedre deres situasjon og sikre dem oppholdstillatelse. Kjønnsbasert forfølgelse er annerkjent som grunn til asyl både av FN og siden 1998 av norsk lov. Det bør UDI begynne å ta hensyn til i praksis. I tillegg må barnekonvensjonen bli respektert og barns beste bli tatt hensyn til i praksis. Man bør også jobbe for å hindre at barn stadig vekk må vente i over tre år på svar på asylskønaden. Noe må gjøres nå, det er ikke nok å vente på den nye utlendingloven."


Skriv under her

2 Comments:

At 05 april, 2006 19:24, Anonymous Anonym said...

Sendt, for lengst.

 
At 05 april, 2006 20:38, Blogger Elvis Bling Laden said...

bra!

 

Legg inn en kommentar

<< Home