mai 31, 2006

Et annet ord for kommunisme

Det blåser opp til oppgjør i bloggnorge. I den anledning forsøker Peterandrej å forklare oss forskjellen på sosialisme og kommunisme;

    - Jeg har jo bare prøvd å kategorisere sosialismen. Altså at sosialismen er ideologien, og at kommunismen er politikken. Ideologier er svevende tanker om hvordan man vil samfunnet skal se ut, og politikken er veien til dette samfunnet. Sosialisme er altså intet annet enn et mål.

Dette er et forsøk på en oppklaring av begrepet kommunisme.

Kommunismen er ikke politikk. Tvert imot. Kommunismen er økonomi.

De aller aller fleste kommunister du treffer, vil snakke om sånne ting som rettferdighet, antirasisme, rettigheter for arbeidere, feminisme kanskje, økologi og sånne fine, politiske ting som det. Men det er ikke det som er kommunisme.

Kapitalismen er også først og fremst økonomi. Kapitalistiske produksjonsformer har eksistert i tusenhvis av år. Det har vært handelskapitalisme i byene, og du har hatt "kapitalisme uten kapitalister" blandt håndtverkere lenge før den sammfunnsformen vi kaller kapitalisme. Med innføringa av maskiner vokste den kapitalistiske produskjonen, og dermed blei kapitalistklassen stor og sterk.

De lagde den franske og den amerikanske revolusjonen og innførte det kapitalistiske samfunnet.

Det eksisterer både føydal produskjon, kapitalistisk produksjon og kommunistisk produksjon i dag. Det er slavearbeid, lønnsarbeid, og frivillig arbeid idag; men kapitalismen er den herskende økonomien. Kapitalistene er den herskende klasse.

Det kapitalistiske sammfunnet = det sammfunnet hvor den kapitalistiske økonomien er rådende.

Kommunister er tillhengere av kommunismen nettop fordi vi tror at virkeliggjøringa av disse fine velmenene politiske tingene først er mulig når sammfunnet er organisert kommunistisk. Et kommunistisk sammfunn kan godt være kvinnefientlig, homofobisk og rasistisk, men vi håper at det gir muligheter for at det vil være uten kjønnsroller, uten rasisme og miljøforandringer.

Marx og Engels snakker om det de kaller urkommunismen, det vil si sammfunnene før den private eiendomsrett og klassedelinga begynnte.

Det kommunistisk samfunnet er det sammfunnet hvor kommunistisk produksjon er rådende. På samme måten som med kapitalismen, er det klasseløse samfunn først og fremst et økonomisk system. Det har ikke eiendomsrett til produksjonsmidlene, og produksjonen skjer på basis av langsiktige behov, og ikke på bakgrunn av profitt.

Det er ikke så rart at man får det feil. Mange, også langt ute på venstresida får begrepene feil, og til gjenngjeld bruker mange sosialister begrepene litt om hverandre av reint retoriske årsaker.

Kommunistisk produksjon er produksjon der folk “yter etter evne og får etter behov”.

Kapitalisme: Få etter klassetillhørighet.

kommunisme: få etter behov.

Men vi trenger ikke gå til steinaldersamfunnet for å finne eksempler på kommunistisk produksjon. Linux og Wikipedia er gode moderne eksempler på det, og speider’n, biblioteket og de fleste idretts og eller historielag.

Vi som er kommunister håper at den kommunistiske produksjonen en dag vil ta over for den kapitalistiske som doninerende økonomi, omtrent på samme måte som kapitalismen historisk har tatt over for føydalismen.

Et godt norsk ord for kommunistisk produksjon er dugnad.

Jimmy Wales gir et foredrag i Bergen du kan høre her. Mannen er tilhenger av objektivismen, som er en høyreorientert individualistisk tankerettning. Likevel er han talsmann for wikipedia, som i økonomisk forstand er et kommunistisk prosjekt, som konkurrerer med gammaldagse kapitalistiske leksikon.

Det kommunistiske samfunnet er definert av prinsippet om å yte etter evne og å få etter behov.

Og med dette, Peterandrej, håper jeg du fortsetter å skrive i bloggen din uten å få betalt for det. Og velkommen inn i folden.

Etiketter: ,

15 Comments:

At 31 mai, 2006 17:43, Blogger Sexy Sadie said...

Ja, ja. Jeg leste posten hans og blir det nå en feide som ligner noe, så skal jeg skrive en sosiologisk rapport om det.

 
At 31 mai, 2006 20:04, Blogger Im so angry, Im so at ease said...

hei bling laden:P

 
At 31 mai, 2006 20:22, Blogger Milton Marx said...

For Milton handler mye av dette om hvilke antakelser vi har om hvordan mennesket ER, og det handler også om øynene som ser.

Der noen blir varme om hjerterota av fagforeninger, og sier at "Samhold gir styrke" tenker andre at slik opererer ulveflokken også - og mobberne!

Tror vi at fellesskapet tenker på alles vel, eller tror vi at fellesskapet primært brukes for å fremme de herskende klassenes interesser? (politbyrået, sentralkommiteen eller bare det norske offentlige byråkratiet).

For undertegnede er egen frihet, muligheten til å være ens egen lykkes smed viktig. Det å ta ansvar for egen helse og sikkerhet.

 
At 31 mai, 2006 21:24, Anonymous Anonym said...

Det interessante med ordet "dugnad", er at det er så positivt ladet. I USA, kapitalismens høyborg sist jeg sjekket, er "the volunteer spirit" meget høyt aktet. Snakk om paradoks! Den kommunistiske arven lever tydeligvis videre, dog i noe begrenset form, og internett som dugnadsarena er i stor grad en trussel mot maksprofittjegerne.

 
At 31 mai, 2006 22:35, Blogger Fjeldstad said...

Oppløftende å se at debatten om kommunisme reiser seg nå på alle bauer og kanter.

 
At 01 juni, 2006 12:41, Blogger Elvis Bling Laden said...

sadie: generellt er jeg bekymra for sosiologer, men ålreit. Du husker åssen det gikk med geitekillingen som gikk rundt å tellte folk..?
marx: Jeg ser det, men det jeg definerte som "kommunisme" i posten er ikke nødvendighvis så kollektivistisk heller. Strengt tatt; hvis du har en person som bor helt aleine og aldri har noe som helst økonomisk samkvem med noen andre mennesker, så kan du neppe kalle det kapitalisme, vel?
kapitalismen forutsetter samfunn i økonomisk samkvem i ganske høye tall. Blir det for lite vil folks sosiale ansvar tre inn og kapitalismen bryter sammen. (hvor lite skal et samfunn være før en fellesmiddag blandt venner får samfunnsmessig betydning? Når får den karakter av ) Dessuten hadde jeg snedig putta inn et eksempel på en objektivist som driver veldig fint kommunistisk arbeid. Det var fordi at da tenkte jeg at du skulle bli glad.
Halvor: Jo men er ikke en hvis grad av kommunistisme i økonomisk forstand påkrevd for at et samfunn skal gå rundt i det hele tatt? Allmenn skolegang, foreksempel? Jeg har vanskelig for å se for meg et velfungerende kapitalistisk samfunn uten det.
Jokke: Det blåser et spøkelse over internett...

 
At 01 juni, 2006 13:16, Anonymous Anonym said...

*fnis* Fin parafrase fra manifestet der, Elvis:D

 
At 01 juni, 2006 14:02, Blogger Jan Harry said...

er litt skuffet over at du ikke nevner frielekommunismen, som stadig øker i oppslutning.

 
At 01 juni, 2006 15:52, Blogger Elvis Bling Laden said...

tiram: takk takk.
jan harry: det kunne jeg sikkert gjort, hvis du hadde klart å oppvise ett eneste innlegg med noe slags tilknyting til hva posten handla om, i hvertfall én
gang? kan det være en passelig hjemmelekse for bergens finest?

 
At 02 juni, 2006 10:48, Anonymous Anonym said...

Angående "dugnadånden" i vestlige samfunn: Jo, frivillighet og dugnad er utrolig viktige prinsipper i kapitalistiske samfunn, og avslører jo med det kapitalismens svakheter. Derfor kan man vel med rette si at det aldri har eksistert et rendyrket kapitalistisk samfunn. På samme måte som det aldri eksisterte en rendyrket ideologi i praksis i kvasi-kommunistiske samfunn som Sovjet, Kina osv.

"Den gyldne middelvei" seirer til stadighet. Eller hva?

 
At 02 juni, 2006 15:55, Blogger Elvis Bling Laden said...

vel da må en i tilfelle tilbake til den tidligere omtalte "urkommunismen", som neppe hadde voldsomme kapitalistiske elementer. Men det er nettopp mitt sentrale poeng, at forskjellige økonomiske modeller har eksistert side om side i historien så lenge klassesamfunnet har eksistert.
Og selvfølgelig at kommuismen er en mye bedre idè enn kapitalismen, da.

 
At 04 juni, 2006 17:35, Blogger Martin Sol said...

Poenget med kapitalisemen er at ulike aktører går frivillig sammen og kjøper og selger varer og tjenster. Og får bestalt etter hva disse måtte være verdt på markedet til enhver tid. Sett som et økonomisk system. Hvordan kan du blande klassetilhørighet inn i dette?

 
At 06 juni, 2006 11:23, Blogger k said...

Elvis,
Jeg er enig i at et kommunistisk dugnadssamfunn hadde vært det beste av alle. Problemet er at et slikt samfunn ikke kan eksistere, fordi det baserer seg på at mennesker er altruistiske, mens vi i virkeligheten er egoistiske. For Det Store Svaret, klikk her:

http://akademiskefornaermelser.blogspot.com/2006/06/virkeligheten-ideologiene-3-1.html

 
At 06 juni, 2006 21:30, Blogger Elvis Bling Laden said...

Martin sol: "ulike aktører går frivillig sammen og kjøper og selger varer og tjenster."
De fleste av oss er slett ikke frivillig involvert, men blir tvingi inn i rotteracet rett og slett for å overleve. Og det er jo oss som skaper verdiene de rike forvalter. Det blir klassesamfunn av sånnt. Det er klart; en kan godt tenke seg en slags "kapitalisme" hvor lønnsarbeide er forbudt, men da faller også fordelene ved sammfunnsgjort produksjon bort, og vi har ikke kommi så langt.

Akademikeren: "Mennesket er egoistisk" er vanlig slagord. Og det er vel ikke _usant_, men det er nøyaktig like sannt som at "mennesket er altruistisk".
Vi er begge deler, de fleste av oss. Og jeg er dessuten generellt mindre intressert i motivasjonen til folk (det får gud ta seg av) så lenge de jobber for felles beste.
Jeg er altså uenig i at
1) mennesket er egoistisk.
2) Det altruistiske mennesket er en forutsettning for kommunismen.

Hva i alle dager er altruisme? De fleste handlinger (vi er enige i) kan beskrives som begge deler. "hu gjør det for å være snill" "Nei, hu gjør det for at folk skal synes hu er snill".. Å være snill lønner seg for mennesker, både som individer og som art.

Jeg leste artikkelen din. Det blir mer kommunisme og om spontane wiki-fabrikker.

 
At 10 desember, 2006 21:21, Anonymous Anonym said...

marx valgte ordet kommunistisk når han og engels skulle gi ut det kommunistiske manifest, fordi der var så mange tullebokker som kaldte seg sosialister,....
slik kom ordet inn i verden og ja det er først og fremst økonomi det dreier seg om-----

 

Legg inn en kommentar

<< Home