oktober 15, 2006

Jævla streitinger!

Enda et refsende innlegg retta mot resten av venstresida. Nå direkte mot Mimir og Jo, og det handler om vegetarianisme og kulturkamp.

De har nemlig en kampanje på gang for å framstå som så normale som mulig, da de tror det vil sørge for at massene vil strømme til den revolusjonære rørsla.

De har gått tur i byen med sin gamle bestemor (eller lignende), hilst hyggelig på sine venner de treffer gatelangs som har foreksempel hanekam, og siden måtte bite seg i en masse formanende ord fra sin bestemor om "ungdommen nå til dags". Konklusjonen de har trekki, er at det er ungdommens hanekammer som hindrer deres gamle bestemor å plukke opp molotovcoctailen og være med på å storme den amerikanske ambassaden.

Venstresida må være mest mulig "vanlig". Uvanlighet er massefientlig og derfor reaksjonært. Reaksjonære tendenser må bekjempes hvis den revolusjonære bevegelsen skal nå nye høyder.

Greit og logisk. Klepp håret og få deg jobb.

Dette gjelder selvfølgelig ikke bare det reint ytre. Også indre unormale holdninger er uting. Det er fordi "folk flest", eller arbeiderklassen om du vil, synes revolusjonær politikk i utgangspunktet er så rart at det slett ikke er plass til flere rare, pussige eller avvikende holdninger. Det blir for mye for mannen i gata. Hun klarer nemlig bare èn rar ting av gangen. (homofili synes imidlertid å være tillatt, uvisst av vilken grunn)

Communist Kickback skriver: "Den siste tiden har det hersket en godmodig, men helt reel debatt om det er riktig av revolusjonære å være vegetarianere, eller om et slikt krav distanserer venstresia fra de kjempende kjøttetende masser."

Grunnleggende sett tar de feil fordi de baserer sitt kultur syn på en eksisterende fastlagt norm. Det er et mekanisk kultursyn som ikke innser at kulturen er i stadig hurtig forandring, og at deltagerne ikke bare påvirkes av kulturen, men og også med å skape kulturen. Hvis Jo og Mimir tar seg et skritt tilbake, så vil de innse at venstresida gang på gang har vært helt sentrale i å omskape kulturlivet. Gatekulturen, finkulturen, motebildet, litteraturen, musikken, teateret og poesien.

En påtvunget konsum-holdning til kultur fra venstresida er ikke progressivt, det er konservativt. Værre enn det! Hvis raringer som Bertold Brecht, Jello Biafra, Frida Carlo eller Immortal Tecnique hadde vært under innflytelse av deres linje, så hadde ingen av oss noensinne hørt om dem.

Vegetarianisme
Det er ikke sånn at vegetarianisme har direkte sammenheng med arbeiderklassens revolusjonære kamp. Granted. Du bør likevel bli vegetarianer av følgende årsaker:


Det er feil å spise kjøtt. Det er ikke værdt det. Kanskje er en okse verdt en tusendedel av et menneske. Kanskje en titusendedel. Likevel er det ikke riktig å spise en tusenedels menneske for å kose seg. Det er ingen livsnødvendighet.


Det er sløsing med ressurser å produsere kjøtt. Normenn flest har kjøtt på bordet hver eneste middag. Det er en grotesk sløsing med naturressurser. Mat som kunne gått til menneskeføde går til å fore opp okser og griser, og det er med på drive rovdrift på naturen.

Greit? Bra.

Etiketter: , ,

21 Comments:

At 15 oktober, 2006 22:17, Anonymous Anonym said...

Hah! Flott:D De krampeaktige forsøka på å framstå som "alminnelige" har irritert meg grenseløst. (Og kammen min lukter ikke vondt, dessuten -- Mimir inviteres til å ta seg en sniff neste gang han ser meg. Bare han spør først.)

Jeg skjønner hva i hvert fall Mimir vil med hva han sier, han vil gjøre RU meir spiselig for folk som trur alle venstreradikale går rundt i palestinaskjerf og olivengrønt/svart, og har avsverga deodorant for mange år sida. Men han bommer grovt når han angriper de han ser på som "sære", heller enn å åpne for de "vanlige".

Hvor har forresten denne debatten om hvorvidt "det er riktig av revolusjonære å være vegetarianere" foregått? (Anna enn i bloggene til de som er mot veggiser og hanekammer, da.) Jeg har ikke hørt eller sett noe til den, og jeg anser meg for å være forholdsvis trygt plassert på venstresida.

(Og husker jeg heilt feil, eller er ikke Norges mest kjente høyreblogger veggis?)

 
At 16 oktober, 2006 17:52, Anonymous Anonym said...

Kvifor er det feil å eta eit tusendels menneske?

 
At 16 oktober, 2006 20:15, Blogger Kjetil said...

Amen

 
At 16 oktober, 2006 23:43, Blogger meeeh said...

Hvorfor er det feil å spise mennesker som sådan? Det ville jo løst sultproblemene på jorda. Idag står i stedet en årtusengammel vestlig, kulturell norm i veien for framskrittet.

 
At 17 oktober, 2006 00:47, Anonymous Anonym said...

I mitt enkle sinn er vegetarianisme noe av det mest effektive et menneske kan gjøre i solidaritet med mennesker som sulter i verden, fordi alt kornet kuene og sauene spiser før de blir spist kunne mettet en god del av dem.

 
At 17 oktober, 2006 10:19, Anonymous Anonym said...

la kuene og sauene spise korn. problemet er vel først og fremst kornet som brennes for å holde prisene oppe? eller no sånn.

 
At 17 oktober, 2006 11:04, Blogger Far Vel said...

Er det pr. def. feil å spise kjøtt? Dersom et sultende barn i Afrika fikk en biff, skulle hun ha takket nei?
Dersom det er ressursbruk man argumenterer med burde man ha kampanjer for eting av sau og elg, det er god ressursutnyttelse.
Faen til svart-hvitt debatt.

 
At 17 oktober, 2006 13:48, Anonymous Anonym said...

Faen, jeg skreiv et langt innlegg for å skjelle ut han fjompen (Mimir "jeg er så konform, for det er så venstre") og så viser det seg at man ikke lenger får kommentere artikkelen lenger. Buhu.

Dan Marvin

 
At 17 oktober, 2006 15:27, Blogger Elvis Bling Laden said...

tiram: Jeg veit heller ikke om det er noen andre som har argumentert for at det er riktig å være veggis. Men det er det, altså!
Raddispakk: Dette kan du godt mene, men så vil jeg altså avstå fra blir servert mat hos deg.
Kjetil: bra!
Studenten: det er ikke sunt, og det er etisk tvilsomt.
mihoe: jeg veit. bortsett fra boykottens noe begrensede innflytelse.
far vel: nøyaktig det samme kan sies om foreksempel mord, eller tjuveri. det finnes ingen moralske regler som gjelder alltid og til enhver tid.
marvin: kan du ikke poste det et annet sted? vil du være gjesteblogger hos meg? ja!

 
At 17 oktober, 2006 20:33, Anonymous Anonym said...

Jeg er enig i mye av kritikken av Mimir. RUs kulturelle konformisme er i grunnen ganske småborgerlig."Forståelsen" av hva arbeiderklassen er og representerer i seg selv er en stereotypifisering. Det kan minne om de verste parodiene av "sjølproletariseringa" på 70-tallet. Dessuten er det ikke anti-proletært å si at enkelte ting "utbytta" folk i Norge står for ikke er bra.

Men samtidig kan dyrkingen av alternative kulturer fort gå litt skeis. Mimir har rett i at det ikke er bra om venstresida ser på det som et mål å skille seg ut. Målet må være å endre folk flest sin kultur, ikke å forbli en sær, liten gruppe.

 
At 17 oktober, 2006 20:38, Anonymous Anonym said...

Elvis Pling Lada:
Kan du svara på spørsmålet, i staden for å vri deg unna med å førehandsavslå framtidige middagsinvitasjonar?

Du skal til og med få spørsmålet ein gong til: Kvifor er det feil å eta eit tusendels menneske?

 
At 17 oktober, 2006 20:59, Blogger Elvis Bling Laden said...

Lars: mjaaa, men nei. Venstresida (nei vent; alle mennesker i hele verden!) bør se på det sin oppgave å DELTA i kulturen. Skape. Utvikle. Ikke bare konsumere. Det forutsetter at vi tør å være rare. Det du kaller "rare sære grupper", er avantgarde! Det er bra! Lenge leve de rare og sære!
Raddispakk: det er fordi du ikke er verdt noe mer enn noen andre individer i verden. Vi er alle like mye verdt, og hvis du ikke er hypp på å bli spist, så kan du heller ikke spise. Dette skulle jeg ønske jeg slapp å forklare deg.

 
At 18 oktober, 2006 04:13, Anonymous Anonym said...

Hei Elvis.

Jeg har ingenting i mot avantgarde. Det jeg forsøker å si er egentlig veldig enkelt. Ønsker vi alternativ kultur eller motkultur?

Jeg mener at hvis vi ser på Blitz f.eks. har miljøet på sitt beste fungert som en motkultur som har evnet å bruke kultur som et redskap for endring (i stort og smått). På sitt verste har det vært en selv-isolerende gruppe, "seg selv nok".

Jeg mener det ligger et problem i måten du argumenterer. Vi er enige i at Mimirs kultursyn er stereotypt. Men du erstatter det med et budskap hvor det virker som du sier "alt er greit". Det mener jeg blir like feil.

 
At 18 oktober, 2006 12:08, Blogger Elvis Bling Laden said...

jasså? Det er veldig enkelt, altså? Så Lars går inn med sin veldig enkle metode og skiller det gode; motkultur, fra det dårlige; alternativ kultur, med et enkelt praktisk håndgrep. Uhyre enkelt.

Og er det viktig for deg å få definere hva som skal være andres kulturelle prosjekt? Selvfølgelig fordi du sitter på denne enkle innsikten i forskjellen på alternativ og motkultur.

Nei, nei, nei.

Det er feil for en politisk gruppe å vedta kultur. Det funker dårlig. hver gang. Lenin forsøkte ("det finnes ikke georgiansk kultur, bare proletær og borgerlig kultur") og blei sosialimperialist. Fiskvik forsøkte, og endte med å støte fra seg den gryende rockebevegelsen. Og Mimir forsøker nå.

Sjølv hvis det hadde vært jeg som hadde gjort det, hadde det vært feil. Og tenk så rett jeg har til enhver tid. Likevel; jeg har ikke rett FOR ALLE.

 
At 18 oktober, 2006 14:51, Anonymous Anonym said...

Hei!

Jeg har ikke sagt at jeg mener "partiet" skal "vedta kultur". Det er du som sier at det er det jeg sier.

Men jeg har en følelse av at du sier at "all kultur er like bra". Jeg har rett og slett trøbbel med å skille det fra vanlig, streit postmodernisme. Det betyr ikke at jeg går rundt og påstår at jeg har "rett" i hva som er riktig og bra kultur.

Men for en bevegelse som vil være revolusjonær må motkulturen være et mål. Det hadde jeg egentlig trodd du var enig i.

 
At 18 oktober, 2006 22:16, Anonymous Anonym said...

Ikkje verd meir enn nokon andre individ? Orsak, skreiv du ikkje sjølv at ein okse var verd ein tusendel av eit menneske?

Men eg lurer framleis på kvifor det er gale å eta nokon berre fordi dei er verd like mykje som/ein tusendel so mykje som meg sjølv.

Og dersom du verkeleg meiner at du ikkje kan eta om du ikkje vil verta eten, so er du anten ein hyklar, eller ein medisinsk sensasjon. Greitt nok å vera Guds sendebod på jorda, men mat må du ha.

 
At 19 oktober, 2006 12:58, Anonymous Anonym said...

Den hyperavanserte bloggen til han Mimir ser ut til å bare stenge ute meg når jeg vil poste ukvemsord og usaklig uskjelling. Alle andre får legge igjen kommentarer.

Dean Maskin

 
At 23 oktober, 2006 16:29, Blogger Misha BB said...

Hmf.
Er jo ikke første gang folk som balanserer på tuppen av venstrevingen har endt opp med å ville forby avvikende adferd da: Moderpartiet til Mimir & Co var jo i sin tid så "folkelige" at de nekta å snakke om miljøvern i flere lokallag, rakka ned på homofili internt og kom med småbrune uttalelser om arbeidsinnvandrere.

 
At 23 oktober, 2006 16:30, Blogger Misha BB said...

For øvrig, hvis man er vegetarianer kan man ikke spise de rike :)

 
At 24 oktober, 2006 23:16, Anonymous Anonym said...

Ja, la oss reversere menneskets mentale utvikling ved å spise mindreverdig protein!!!!

 
At 30 oktober, 2006 14:01, Anonymous Anonym said...

Det burde blitt servert bare veggismat på alle konferanser, for kjøttetere har ikke vondt av litt godt grønt, men veggiser har vokst fra kjøtt :D

 

Legg inn en kommentar

<< Home