juni 22, 2006

Den arme synders evangelium

Den faste leser av Gud Bedre vil være klar over at gud er tillhenger kommunismen. Salig Weitling beviste i 1843 at også Jesus var kommunist.

Artikkelen heter "Den arme synders evangelium", og jeg har oversatt den fra dansk. Dette er første del. Prise herren for Bibelen.no som jeg har linka til og kryss sjekka sitatene. Ellers finnes boka på papir i en skrivebordskuff på ditt nærmeste hotell.


Den arme synders evangelium (1843)

Inledning

Arme syndere og synderinner! Dette evangelium er for dere; gjør det til et frihetens evangelium.

Alle dere, hvis tro vakler og hvis viten ennå ikke hviler på et fast grunnlag, alle dere, hvis anker av håp har mistet grunnen på tvilens hav, hom å hent herfra et nytt mot og et nytt håp.
Selv om prestenes og de priviligertes fortolkninger og utlegninger har fjernet enhver gnist av kjerlighet til det kirkelige evangelium fra deres bryst, så la det likevel være med å avvise det foragtelig; det kommer ikke fra noen helgen, noen prest, noe fromt dydsmønster, men fra en synder...

Jesus lærer om eiendommens avskaffelse

Eiendommen avskaffelse er et uunværlig middel for å virkeliggjøre arbeidernes eiendomsfelleskap; og nettopp eiendommens avskaffelse har i så høy grad vanskeligjort den offentlige opplysning og utbredelse av denne lære, fordi de fornemme jøder og romere, prestene, levitterne og sadukeerne alle hadde interesse i å kvele disse grunnsetningene i deres fødsel. De samme klasser finnes også i vårt samfunn, selv om de har andre navn; derfor blir kravet om eiendommens avskaffelse også idag tolket som et prisverdig, uforpliktende og uforpliktende avkall - uansett hvor kraftig og tydelig alle bibelsteder beviser denne første læresetning, også selv om ordene sniker seg inn i forkledning. Kunne Jesus kanskje ha utrykt seg tydeligere enn i Lukas 14:33:
  "Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier."

At de første kristne gjorde det til en plikt å oppføre seg på den måten, finner vi bekreftet i Apostlenes Gjerninger 2:44:
  "Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles"

Kravet om eiendommens avskaffelse kan ikke formuleres mer konsekvent enn blandt de første kristne; selv de mest ekstreme av nåtidas kristne ville ikke kunne være strengere i lignende tilfeller.
Eier! Du har det i dag innafor dine fire vegger på samme måte som slovakken har det med sin fettingnidde skjorte, som han verken vasker eller skifter. Like så lite som han kjenner nytelse ved rent tøy, like lite kjenner du nytelsen ved å være felles om all eiendom. Hvis man skulle avskaffe eiendommen med vold, ville du nok sette deg imot det på samme måte som foreldrene engang motsatte seg at barna blei smitta med kopper.

Jesus lærer om avskaffelse av penger

Jesus var altså kommunist; han lærte om felleskapets prinsipp og om nødvendigheten av det; men hvordan det skulle virkeliggjøres overlot han framtida. Det er mulig at man i det esseeiske forbund var enige om alt dette, men noen plan for framtida blei ikke utforma dengang.
Sjølv om ikke Jesus uttrykkelig har uttalt "pengene må avskaffes", så har han sagt: du skal ikke ha dem på deg, ikke samle dem, du skal gi bort pengene til de som ikke har noen, osv. Hvis jeg ikke kan ha penger på meg og ikke får samle dem, når jeg skal gi dem til andre som vil låne hvis jeg har mange, så er det bedre å avskaffe dem helt når de blir overflødige i et mer fullkomment samfunn. For hvis det ikke skjer, blir det utenkelig med et sant felleskap, harmoni og frihet. I de følgende bibelsteder uttaler Jesus seg tydelig om dette punktet:
Matteus 10:9
  "Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i beltet"

(på dansk: til jers egen lomme")
Matteus 6:19:
  "Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler"


Matteus 6:24:
  "Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon."

Sånn kjente Jesus de innerste drivkrefter i menneskenes sjel, og visste godt at penger og eiendom førte til forbrytelse og elendighet. Det beviser han når han sier
Matteus 6:21
  "For der skatten din er, vil også hjertet ditt være"


(Del to av artikkelen finnes her)

Etiketter: , , , ,

3 Comments:

At 22 juni, 2006 13:02, Blogger Dadida said...

Og han Jesus var også om du leser Thomasevangeliet, feminist! Det syns jeg nesten du skal ta for deg :-)

 
At 22 juni, 2006 16:18, Blogger Elvis Bling Laden said...

hehe.. mja, kanskje det. er det ikke litt rart at de sensurerer bort de delene av bibelen som viser at jesus var feminist, men de lar de delene som viser at han var kommunist ligge? feminist delen er vel noe av det som gjør da vinci code så spennende også..?

 
At 22 juni, 2006 17:23, Blogger Dadida said...

Da vincikoden var oppskrytt syns nå jeg da.
Men jo, og var det ikke på kirkemøtet i år 743 eller noe sånt at de vedtok at også kvinner har sjel?

 

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home