juni 01, 2006

Nasjonal Samling 1935

Fra Arbeidernes Leksikon bind 5 1935

  "Nasjonal samling, n. fascistisk organisasjon, stiftet og ledet av majorVidkun Quisling. Organisasjonen var forbredt ved forskjellige andre fascistorganisasjoner i aarene omkring 1930, således Karl Meyers Nasjonale Legion, Fedrelandslaget, Samfundsvernet, Nordisk Folkereisning o.l.

  Mens Quisling var forsvarsminister i bonderegjeringen 1931-33 førte han en offentlig politikk som hele tiden siktet på dannelsen av en fascistisk bevegelse.

  Stiftelsen av N.S. fulgte umiddelbart efter bonderegjeringens fall, i mai 1933. Organisasjonen begynte imidlertid ikke å optre offentlig i større utstrekning før i forbindelse med stortingsvalget dettte år, først ved offentlig oprop i "Tidens Tegn", senere ved et eget blad "Nasjonal Samling". Undet valget forsøkte organisasjonen å utnytte den borgerlige forbitrelse mot arbeiderorganisasjonene og de sterke opposisjonelle strømninger i de borgerlige partier, dels femkalt ved den mislykkede krisepolitikk, dels ved nederlaget i Grønlandssaken. N.S. knyttet også forbindelse med en del av Bygdefolkets krisehjelp, bl. a. dens fører, sakfører Lien, og optrådte i fellesliste med denne organisasjon ved valget.

  Sammen fikk de to organisasjoner i land-distriktene i alt 14 942 stemmer, vesentlig i Akershus, Opland og Telemark. I Telemark bestod stemmene nesten bare av Bygdefolkets krisehjelp, som her tapte meget på alliansen. I alt fikk partiet 27 850 stemmer, men ingen stortingsmann.
  Valget føltes som et nederlag, og organisasjonen utfoldet liten offentlig virksomhet før ved kommunevalget 1934. Den inngikk herunder samarbeide med Frisinnede folkeparti og Bondepartiet i Oslo og med Frisinnede folkeparti på en del andre steder.

  Gjennemgående gav kommunevalget ennu dårligere resultater enn stortingsvalget. I byene fikk partiet 10 434 stemmer mot 12 908 ved stortingsvalget. I Oslo hvor partiet alene hadde 5441 stemmer ved stortingsvalget fikk de tre samarbeidende partier sammenlagt bare 5298. (De samarbeidende partier sammenlagt ved stortingsvalget 9152 stemmer). Derimot hadde partiet en del lokal fremgang, således i Stavanger, hvor det gikk frem fra 783 til 2558 stemmer. Adskillig større begydning har N.S hatt ved sin agitasjon blandt gymnasiaster og yngre studenter. Men nederlaget ved valgene har også her ført til stagnasjon."


(Men alt dette var før ordet "quisling" blei et adjektiv, og Norge på den måten bidro til verdenskulturen.
Mer Arbeidernes Leksikon.)

Etiketter:

7 Comments:

At 01 juni, 2006 13:48, Anonymous Tiram said...

"Ski", "ombudsman" og "quisling" -- det er vel stort sett hva det norske språket har hatt å bidra med i moderne tid.

Ut i sola nå:)

 
At 01 juni, 2006 14:07, Blogger Elvis Bling Laden said...

nei nei.. I følge vampus har vi bidratt med det viktigste ordet på engelsk, nemlig "Fuck". Det er angivelig en avledning av den norrøne å fukka, som forøka flokken av kyr på vikingetida.
http://vampus.blogspot.com/2005/08/fukka-focka-fuck.html
DET er noe å være stolt av, vel!

 
At 01 juni, 2006 14:12, Anonymous Tiram said...

Merk, "i moderne tid":) Men puling er fine greier, så ordet "fuck" kan vi godt skryte av!

Og nå får det være nok inneliv for ei stund -- jeg forlater åstedet og stikker i parken!

 
At 01 juni, 2006 15:46, Blogger Elvis Bling Laden said...

det er da ingen motsetning. du må kjøre operamini du også. hilsen Elvis, direkte fra parken.

 
At 01 juni, 2006 20:45, Anonymous Iversen said...

Dere er noen tekniske vidundere! Selv mener jeg at alt som er mindre enn laptopen min bør holdes fri for operativsystemer og nettlesere. Jeg er så gammeldags.

 
At 01 juni, 2006 21:44, Blogger sjur sævik said...

Vi må jo ikke glemme det erkenorske ordet bæsj, som i flere midtøstenske områder flittig blir brukt som slæng for represententanter for lovens lange arm, om enn i en modifisert utgave "baosj"

 
At 01 juni, 2006 23:45, Anonymous Tiram said...

Iversen: Elvis er kanskje et teknisk vidunder (det ville forklare en del), men mobiltelefonen min er den samme som den de brukte i "Clan of the Cave Bear".

 

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home