oktober 31, 2007

Mass Soldal Lund og kommunistisk dugnad

Mass Soldal Lund har skrivi en artikkel til Rødt som heter Om dugnad, fri/open programvare og kapitalisme. Den er stila som et angrep på artikkelen Fremtiden er fantastisk av Ida Sofie Søland Jackson og Wilhelm Joys Andersen.

Mass sine poenger er forsøkt oppsummert til dette:

1) "Kanskje kan en seie at dugnad er en kommunistisk arbeidsform; alle bidreg med det dei kan for at alle skal kunne nyte godt av det.

2) Digital dugnad utfordrar ikke kapitalismen.

3) fri eller open programvare (er) i hovedsak ... ein forretningsmodell (kapitalistisk strategi).


Han tar utelukkende for seg åpen kildekode og fri programvarebevegelsene, og ingen andre eksempler på digital dugnad. Denne innskrenkninga gjør at det kanskje er vanskeligere å se sammenhengen og utviklinga i dugnadsnorge, og ender derfor opp med å bli forenkla. Mass Soldal Lund tar som utgangspunkt at det er Åpen Kildekode og Fri Programvare som er viktigst i utviklinga. Jeg er veldig usikker på om er rett.

Til punkt én, om hvorvidt dugnad er kommunisme, så er det først fristende å spørre om Mass har lest min artikkel Et annet ord for kommunisme, eller Tron Øgrims artikkel "Linux er kommunisme"? (det er siste kapittel i Kvikksølv, men jeg har ikke finni artikkelen på nett)

Jeg mener at dugnad, digital eller annerledes, er kommunistisk produskjon. Det er ikke et bilde på, eller ligner på kommunistisk produskjon. Det eksisterte lenge før det noensinne eksisterte andre former for arbeide. Når Bruce Perens sier at "Karl Marx fann ikkje opp det å hjelpe naboen din", så understreker han også at Marx ikke fant opp kommunisme. Kommunisme har eksistert lenge før Karl Marx.

Som Mass også skriver i artikkelen sin; Dugnadsarbeide og andre typar arbeid som ikkje er ein del av den kapitaslistiske produksjonen har funnest parallelt og i sameksistens med kapitalistisk produksjon heile vegen.

På samme måte eksisterte kapitalistisk handel og også planøkonomi i fullt monn i det gamle Athen, eller i Norge for 500 år sida. Når vi kaller dagens samfunn for kapitalistisk, så er det ikke fordi det bare eksisterer kapitalistisk økonomi; langt - langt derifra! Vi kaller samfunnet kapitalistisk fordi kapitalismen er den rådende og viktigste økonomien, og fordi kapitalistene er herskerklassen i det kapitalistiske samfunnnet.

Det kapitalistiske samfunnet er selvfølgelig avhengig av både dugnad og planøkonomi for å få menneskene til å overleve og sammfunnet til å fungere. Sånn har det alltid vært. Slavesarbeide, føydalsystem, kapitalisme, planøkonomi og dugnadsøkonomi eksisterer side om side i dag, og det er vanskeligere å finne eksempler på at de ikke har gjort det enn at de har gjort det.

Mass Soldal Lunds poeng synes å være at så lenge kapitalister tjener penger på det, så kan det ikke være kommunistisk felleseiendom. Dette er feil. Vann er kommunistisk felleseiendom. Det er fritt tilgjengelig (forbudt å nekte noen et glass vann etter norsk lov), gratis, men likevel klarer dem å tjene penger på det. Et godt norsk eksempel er utmarka, som ikke skal eies etter norsk lov. Går fint ann å tjene penger på.

Paralellt er fortsatt Nike et kapitalistisk selskap sjølv om skoa blir produsert av slavearbeidere. Det norske forsvaret er fortsatt planøkonomisk drivi, sjølv om du kan kjøpe Nato-gensere i militærsjappa.

At det er kamp om hvorvidt vannet skal fortsette å være kommunistisk felleskapseiendom, er en annnen sak.

DugnadsformeneOg det er et begrensende perspektiv å utelukkende kikke på programvare. Internett har revolusjonert mer enn operativsystemene for servere. Produksjonen av Wikipedia er sjølvsagt et nærliggende eksempel, hvor veldig mange vanlige mennesker både er brukere og bidragsytere til produksjonen. Wikipedia konkurrerer direkte med andre kommersielle leksikon, og kan godt stå som et eksempel på hvordan kommunistisk produksjon truer kapitalismen.

Et enda viktigere eksempel er fildelingsbevegelsen. Fildelingsbevegelsen tar produkter ut av det kapitalistiske markedet, definerer det som kommunistisk felleseiendom, og deler villig vekk. Fra enhver etter evne til enhver etter behov. Fildeling er for brukerne mye bedre enn alternativene. Ikke bare fordi det er billigere, men også fordi tilgjengeligheten ofte er bedre.

Dette truer også kapitalistiske bransjer, om ikke annet. Det truer musikkbransjen, og det truer filmbransjen foreløpig. Mitt tips er at rekka av bransjer som blir utfordra av fildelinga vil vokse. Betydelig.

Kommunistisk produksjon truer altså kapitalismen ikke som system. Ikke som klasse mot klasse, hvor den nye produksjonsformen vil kaste det bestående på en revolusjonær måte.

Det er ingen som har argumentert for at avskaffinga av kapitalismen vil skje ved hjelp av en smart teknologisk oppfinnelse. (Jo det er det; Theodore Sturgeon i science fictionnovella Skills of Xanadou.) Det trengs desverre fortsatt en kommunistisk revolusjon.

"fri eller open programvare (er i) i hovudsak (...) en forretningsmodell (kapitalistisk strategi) og ikkje ei kommunistisk øy."

Poenget er jo nettopp at det trenger ikke være en økonomi som er separat fra kapitalismen. Den eksisterer samtidig med, blanda inn i, og paralellt med kapitalistisk økonomi. På samme måte som den kapitalistiske produksjonsformen ikke oppsto med et smell under den Franske eller Amerikanske revolusjonen, kan heller ikke kommunistisk økonomi oppstå fra ingensteds etter at kapitalen er knust, arbeiderklassen har seira og det dingler kapitalister bortover annenhver lyktestolpe.

Hvorfor er utviklinga så interessangt, hvis kommunistisk produksjon likevel alltid har eksistert?

kommunismen er framtida


Det er selvfølgelig fordi internett gjør at mulighetene for dugnadsarbeide er så mye større enn tidligere. Ikke bare fordi vi kan gjøre dugnadsarbeide med folk fra hele verden. Ikke bare fordi vi kan ta vare på informasjon om hvem som har gjort hva, sånn at heder og ære blir en større del av motivasjonen.

Moderne dugnadsarbeide kan gyve løs på større prosjekter enn tidligere. Under industrikapitalistmen var kapitalisten en som hadde penger til maskiner og fabrikker. Hadde hen det, så kunne hen ansette arbeidere, og lage profitt ved å utbytte arbeidernes arbeidskraft. Hemmeligheten bak klasseforskjellene lå i kapitalen som krevdes for å starte produksjon.

Arbeidernes Leksikon er et kommunistisk (i ideologisk forstand, men ikke i økonomisk) leksikon som krevde mye kapital for å realiseres. Den teknologiske utviklinga har kommi dit at det ikke lenger trengs kapital for å starte lignende prosjekter i dag.

Prosjekter som ikke trenger kapital, kan gjøres på dugnad.

Etiketter: , ,

8 Comments:

At 01 november, 2007 11:11, Blogger Fjeldstad said...

Flott innleg, Elvis.

Denne debatten har gått i Rødt! Marxistisk tidskrift og kommer til å forsette. Så hvis du vil lese mer så send en mail til roedt@marxisme.no og abboner du også

 
At 01 november, 2007 11:29, Anonymous Anonym said...

Yay, flott svar og fine eksempler!
Så flink du er som klarer å være saklig og bedrive folkeopplysning på en gang (c;

 
At 01 november, 2007 15:05, Anonymous Anonym said...

Jeg synes det er morsomt å se hvor mange som kjøper Microsoft (og andre tilsvarende bedrifter) sin propaganda om at fri programvare har noe med kommunisme å gjøre.

For er det egentlig slik? Eller er det omvendt?

Hvis vi ser bort fra alternativene Mac og fri programvare, så har Microsoft tilnærmet MONOPOL på operativsystem. Og hvis du velger å bruke Windows så har faktisk Microsoft TOTALT MONOPOL på brukerstøtte og support fordi de er de eneste som har kildekoden. Det tilsvarer på mange måte kommunisme.

Hvis du bruker fri programvare og du ønsker en ny funksjon så har du ett FRITT MARKED å gå til for oppdateringer, brukerstøtte, etc. Du kan si til en haug av bedrifter innen fri programvare at "Jeg ønsker at dette programmet skal få den og den funksjonen, hvor mye tar dere for det?" og så kan du velge den leverandøren som gir deg ett mest attraktivt tilbud. Du er IKKE låst til én leverandør iom at alle har kildekoden.

Så Fri Programvare gir faktisk ett Fritt Marked med reel konkurranse, noe propietær programvare IKKE gir. For uansett hvilket ufritt OS du velger forblir du låst til leverandørens monopol på en haug av tjenester...

 
At 02 november, 2007 00:49, Blogger Elvis Bling Laden said...

jokke: Hjertelig. Jeg har sendt den over ;-)

Virvarr: Du er ihvertfall flink til å smigre!

Øyvind Sæther: For det første så må du være klar over at både jeg og Mass Soldal Lund er _tillhengere_ av Kommunismen. Kommunisme er ikke et begrep vi bruker for å beskrive ensretting, monopol og ufrihet, men tvert imot. For deg har begrepet "kommunisme" utelukkende negative konnotasjoner, og utifra det kan jeg forstå ditt behov for å si at fri programvare IKKE er kommunisme, men tvert imot "fritt marked" og en masse andre ting som er plussord i boka di.

Jeg er ENIG med deg i at fri programvare er "fritt marked". Jeg er også tilhenger av fritt marked, men jeg er altså motstander av eiendomsretten. Og nettopp her er det fri programvare er spesielt.

Forholdet til eiendomsretten skiller fri programvare fra "fri handel" med Microsoft, foreksempel.

Så faktisk kan BÅDE du og jeg ha rett, SAMTIDIG. Det spørs om din støtte til "fri handel" nødvendighvis inkluderer eiendomsrett. Hvis ikke er vi altså på samme lag, men med forskjellig terminologi.

 
At 02 november, 2007 00:58, Blogger Elvis Bling Laden said...

Jeg hadde en litt løsmunna omgang med begrepet "handel" og "marked", ser jeg. Når jeg sier at jeg er tillhenger av et fritt marked, så mener jeg ikke at jeg synes det er fint at den som har mest penger får med seg mest og finest produkter. Det er jo ganske ufritt for oss som ikke har penger.

MEN, jeg synes det er en god idè at produsenter av forskjellige slag viser fram sine produkter, at det er enkelt å sammenligne dem, og at de fritt kan kopiere, stjele idèer og la seg inspirere av hverandre for å sørge for at menneskeheten får best mulige produkter å bruke.

 
At 13 november, 2007 23:14, Anonymous Anonym said...

Richard Stallman er en luring. FSF er en gjeng pragmatiske anarkister.

Free Software, Free Society

 
At 11 desember, 2007 20:41, Anonymous Anonym said...

Hei. Unnskyld for at jeg kommer med en usaklig kommentar, men lurer på om du kunne tenkt deg å skrevet innlegg for http://kristendommen.wordpress.com/
Velkommen skal du være

 
At 02 februar, 2008 17:36, Anonymous Anonym said...

Langt viktigere enn teknologisk utvikling:
Folket tar tilbake fotballen! Se bloggen min...

 

Legg inn en kommentar

<< Home