mai 29, 2006

Det er for få samer i Norge.

Frantz Fanon har forklart om hvordan kolonialiserte folk utvikler et eget tankesesett som forsvarer undertrykkinga av dem sjølv. Rapperen Wise Intelligent fra Poor Righteus Teachers sier "You envy your oppressor, thats the sickness of a slave".

Kolonialiserte folk utvikler et kulturellt mindreverdighetskompleks. Det hindrer dyrkinga av egen kultur, eget språk, og dypest sett har den en politisk effekt, fordi alle folk trenger sjølvtilitt for å kunne sloss. Sjølvtilitten som kollektiv, enten som nasjon, klasse eller minoritet er viktigere for politikken enn den individuelle troen på egne evner, og den henger nøye sammen. Alle opprørere i alle kolonier vil kunne fortelle om dette. Det er automatikk i det.

Dette kulturelle mindreverdighetskomplekset, mentaliteten til kolonialiserte folk, vil prege kulturen lenge etter at landet er frigjort, og etter at den politiske undertrykkinga har opphørt. Den har sin egen logikk, i tillegg til at den selvfølgelig er påført kulturen av herrefolket.

Det er lett å finne igjen denne mentaliteten i det sjølvhatet som finnes blandt samene. Tendensen blandt samer til å benekte eller underdrive sin samiske opprinnelse. "Æ e ikkje samisk, men mor mi e det". Denne mentaliteten møter selvfølgelig den norske herrefolksmentaliteten på den den andre sida.

I Norge idag er det i følge wikipedia 12 475 stemmeberettigede samer. tolv og et halvt tusen! Der har du vellykka fornorskingspolitikk - virksom forstatt idag.

Men det har skjedd en utvikling de siste femten åra hvor det har vært veldig lett å se sammenhengen mellom identitet, sjølvfølelse og politikk. Det er ikke like tabu lenger å spørre om samisk tilhørighet. Ungdommen har mindre hemninger med å flashe sin samiske opprinnelse, og den folkelige rasismen har roa seg noe ned. Med det mener jeg å si at det var værre før.

Samisk kultur er i høyeste grad politisk. Det er nesten umulig å annmelde spønk fra sameland uten å sette det inn i politisk eller nasjonal kontekst. Er det vellykka så har det en opprørsk virkning; det styrker sjølvtilitten, og det svekker rasismen.

Styrka sjølvtilitt har en konkret politisk effekt i det at flere vil identifisere seg med den samiske delen av familien! Det har aldri fungert sånn at nordmenn ikke har hatt sex med samer og omvendt! Vi har hatt sex med hverandre i tusenvis av år, men barna som har foreldre fra flere kulturer har valgt den norske identiteten framfor den samiske. De vil fortsette å gjøre det så lenge den norske rasismen mot samer fortsetter, og så lenge samer skammer seg over å være samer. Men utviklinga kan reverseres. Jeg tror faktisk at den kommer til å reverseres.

Hvorfor?

Det første har med synet på nasjonen å gjøre.
I USA blir gjerne barn født av èn afrikansk og èn europeisk forelder regna som svarte. Så lenge man regner det sånn, så trenger en ikke være profesjonell statistiker for å regne seg fram til at de hvite i USA kommer til å være ganske få etterhvert.

Den nasjonen som fortsetter å skulle ha "reint" blod (som om det i det hele tatt var mulig) vil selvfølgelig få færre og færre medlemmer. Det betyr også at den nasjonen som ikke krever det nødvendighvis få flere og flere.

Mange toneangivende samer har et sånnt syn på nasjonen. Det er gammaldags og reaksjonært, og de tjener ingenting på det sjølv heller. De unge og progressive samene (folka bak Riddu Riddu festivalen? De politiske partiene?) vil stå for en mer moderne holdning, og den vil få gjennomslag. Det å vurdere nasjonal tillhørighet ved prosentvis blodfordeling har ikke noen voldsom oppsluttning i Europa lenger.

Dessuten er internasjonal lovgivning ganske viktig for detta spørsmålet. Det har hatt en stor betydning for rettigheter i sameland til nå. Flere rettigheter = mer politisk innflytelse og makt = større sjølvtilitt, mer "vits" å stemme ved samtinget, viktigere politisk liv, og større organisasjoner.

Flertallet samer idag sitter på gjerdet. De kunne ha valgt den samiske identiteten, men det er ikke nødvendigvis noen gevinst i det. Er det noen vits? De som ikke tar standpunkt blir nordmenn av default.

Men samene nærmer seg et kritisk punkt.

Hvis opprøret mot utbygginga av altaelva kommi idag, så hadde det vært mange mange ganger så mange samer i Norge nå. Og det kommer til å bli mange mange flere samer i Norge enn idag.

Historia fungerer på den måten at det kommer alltid nye konflikter. I det neste store sammenstøtet mellom samene og den norske staten vil samene gå ut med mye større styrke.

Den dagen tror jeg den norske arrogansen kanskje kan få seg en uventa smekk.

Etiketter: ,

16 Comments:

At 29 mai, 2006 06:31, Anonymous Anonym said...

Du gir ikke opp "spønk" uten videre? :D

 
At 29 mai, 2006 08:00, Anonymous Anonym said...

Jeg veit ikke om det er noen nytte i å skjele til de politiske partiene etter unge og progressive samer. Jeg må innrømme at jeg ikke er så veldig oppdatert på samisk politikk, men jeg har inntrykk av at mange av de toneangivende samepolitikerne er en smule reaksjonære.

En anna ting er at jeg ikke heilt ser hvor det neste store sammenstøtet skal komme fra. Rett nok er det blitt lettere å "komme ut" som same (i hvert fall sørpå), men samtidig har skillet krympa mellom de som kaller seg samer og de som går for å være etnisk norske. Samer flest driver ikke med naturalhusholdning lengre, så hva skal de reise seg og sloss for som er spesielt for dem?

Hvis du er same og bor på et sted som ikke er prega av samisk kultur (slik f.eks. Kautokeino er det), er vel det å være samisk ofte ikke noe meir spesielt enn å være nordmøring. Man har litt høye kinnbein og tar på seg kofta ved høytidelige anledninger, omtrent som jeg trekker i bunad på 17. mai.

 
At 29 mai, 2006 14:09, Blogger Elvis Bling Laden said...

Det har du selvfølgelig rett til helt fram til det kommer en konfrontasjon. Det er stadig småkonfrontasjoner, om språk i skolene, om retten til vidda, pluss pluss.
Jeg har forøvrig av en eller annen grunn litt vanskeligheter med å se deg i bunad..?

 
At 29 mai, 2006 14:35, Anonymous Anonym said...

Joa, men de forblir små. Jeg ser bare ikke at den Store Konfrontasjonen kommer igjen med det første. Ikke med etnisk smak, i alle fall.

Og visst har jeg bunad! Fikk nylig ny skjorte til og med. Jeg kan vise deg en gang:D

 
At 29 mai, 2006 14:53, Blogger butleninwasentdead said...

Oppfordrer deg til å blogge om det forestående oppgjøret mellom ondskapen (Vampus og Triste-Tobben) og lyset ( Liv og Mimir). ta med alle de hippe vennene dine og vær heiagjeng.

 
At 29 mai, 2006 16:00, Blogger Elvis Bling Laden said...

tiram: etnisk smak? hva mener du?
Butleningwasnt: Ka e detta for trollat kommentering? Har ikke du en epost å bruke til private meldinger, kjekken?

 
At 29 mai, 2006 19:10, Anonymous Anonym said...

Rephrasing:
Jeg ser bare ikke at den Store Konfrontasjonen kommer igjen med det første. Ikke som ei spesielt samisk konflikt, i alle fall.

Samer flest er vel ganske grundig assimilerte i det "norske", og har dessuten en del rettigheter på papiret. (Samisk språk i skolen osv.)

Det største partiet i Sametinget er Arbeiderpartiet, og det er vel ikke akkurat et valg som roper: "Forandring NÅ!"

 
At 30 mai, 2006 04:19, Anonymous Anonym said...

Toneangivende samer.... Det må være de som driver med joik, det.

:D

Spørsmålet med samers rettigheter er mer komplekst enn det kanskje kan se ut som. Forbløffende ofte ser man at reindriftssamene assosieres med det samiske. Samer er noe med rein.

Mange vet ikke at reindriftssamer er en knøttliten minoritet av minoriteten. Hva med sjøsamene? Hva med de som ikke har drevet med rein eller vært sjøsamer?

Dersom man skal forsvare retten til vidda med at det er hevd, så burde majoriteten av alle samer utelukkes, da de aldri har brukt vidda!

Og hva med de andre som bor i området. Person A har bodd på stedet all sin dag, men har verken fedre eller bestefedre som snakker samisk, og kan ikke bli med i samemantallet. Person B er født i Oslo, og kommer tilflyttende, eller er kanskje bare på besøk, men hadde en bestemor som beviselig snakket samisk. Er det da riktig at en utenfrakommende søring skal ha mer rett naturresursene på stedet enn noen som har bodd der all sin dag, og før det hadde fedre, bestefedre, oldefedre og tippoldefedre på samme sted?

Two wrongs doesn't make one right!

Kanskje er det vanskelig å tro, men det er faktisk ikke slik at naturen blir bedre ivaretatt av samer. Rent faktisk har jeg selv opplevd det slik at den samiske befolkningen som ferdes i naturen enkelte steder tar mindre vare på naturen enn den norske befolkningen (skooter-kjøring, ta vare på søpla si når man er ute). Det er mer enn én gang at man har frekventert steder hvor det hovedsaklig er folk av samisk avstamming som ferdes, og hvor man vasser i glasskår, plast og blikkbokser.

Det er massevis av folk som elsker naturen dypt som bor i de samme områdene, som har mange generasjoners tilknytning til området, som opplever at samer skal prioriteres på bekostning av dem.

Hvis det handlet om svarte i Sør-Afrika ville Gud og hvermann ha et ord for hva en slik forskjellsbehandling burde kalles. Hva heter den i Finmark og Nord-Troms?

 
At 30 mai, 2006 21:47, Blogger Elvis Bling Laden said...

anonym: Det var egentlig sånne innlegg jeg håpa på. Problemet er at så lenge det "samiske" blir definert så strengt, gjennom gjennom hvilket språk besteforeldra dine prata bla bla bla, så er det noen sniker som utnytter det til egen fordel.

Sammenlign med nordmenn; det er fullt mulig å _bli_ norsk! Sjølv om du har vært pakistaner, chilener eller svenske. Bo i landet lenge nok, og du opparbeider deg rettigheter som nordmann.

Så det du beskriver er en konsekvens av en reaksjonær forståelse av det nasjonale spørsmålet.

Jeg mener:
1) samenes politiske institusjoner bør ha siste ordet over naturressursene i sameland.
2) det bør være en lavere terskel for å delta i samisk politikk. Det er ikke "blodet" som avgjør nasjonalitet.

La oss være ærlig; Det er langt større deler av kulturen i nord som er påvirka av samisk kultur enn "samisk kultur", for å si det sånn. Hvor kommer tonefallet i nordlending fra? Er det ikke samisk påvirkning bare der?

 
At 31 mai, 2006 17:26, Blogger Milton Marx said...

Elvis: Tror du vil få problemer med å definere det å være same videre enn hva samene selv vil. Det at det er begrensninger i retten til å bli med i samemantallet, viser vel egentlig at hensikten tvert i mot er at ikke alle skal kunne kalle seg samer.

Blant de som har denne retten, er det ikke noen total enighet om hva samesak er, eller hva samesak burde være. Det nærmeste man kommer er vel egentlig at samenes interesser skal sikres, uten at man har noen skuddsikker definisjon på hva en same er, eller hvordan dette skal skje.

Den dagen du hevder at alle finmarkinger skal ha lik rett til ressursene, tror jeg du kolliderer med samene.

Eller er det at man skal føle seg som same, og gå i kofte, for å kunne regne seg som same? Kan en nigerianer som føler seg samisk, går i kofte, bor i Finmark og har lært seg samisk kreve samiske rettigheter?

Tror vi har behov for litt ekspertise her, og foreslår at du tipser Gard E Abrahamsen, (http://gardistan.blogspot.com) om diskusjonen. Blir han med, har han sikkert noe vettug å komme med!

 
At 01 juni, 2006 16:01, Blogger Misha BB said...

Det er litt vanskelig å snakke om noen politisk kamp som "samenes kamp mot nordmennene". Se bare på Altasaken - der var det masse norske miljøvernere på den sida jeg vil kalle progressive, masse samer (ikke bare fornorska samer) på den utbyggingsvennlige sida.

Tiram: Det finnes jo en del ting som er spesielt og sammenbinnende for samer. Felles kulturelle trekk som språk og nasjonaldrakt (greit nok, forener ikke alle samer, men noen) og kanskje ennå viktigere en felles historie og felles samisk identitet. Dessuten: Samiske institusjoner. Om FrP kom til makta og all støtte til Sametinget ble forsøkt kutta, da skulle du se spetakkel!

anonymous: Finnmarksloven og Svartskogsaken, to eksempelr på samisk rett i praksis fungerer NETTOPP IKKE på den måten du sier. Disse bestemmelsene vektlegger folk som bor der framfor folk som ikke bor der - noe man kan kalle den historiske samiske rettsoppfatninga. En seldefinert norsk person som bor i nærheten, har mer rett over naturressursene i Svartskogen enn en selvdefinert samisk person som kommer fra nabobygda. I forhold til Finnmark er samer I FINNMARK sikra representasjon der avgjørelsene om naturressursene tas - ikke samer utenfor Finnmark. I tillegg er andre folk bosatt i Finnmark sikra representasjon. Apartheid? Tror ikke det nei.

Elvis: Takk for all støtte, vi burde absolutt bli flere. En kjekk måte å bli større på hadde f.eks. vært å tillate ektefeller av samemanntallsregistrerte å bli med i mantallet. Men dette setter den regjernede delen av det samiske etablissament foten ned for. Men vet du helt hva du sier når du sier at samiske institusjoner skal ha siste ord over naturressurser i "sameland"? Det vil si Nord-Norge, Trøndelag, Femundsområdet og Trollheimen. Da synes faktisk jeg, som samer, at det er bedre med en mer demokratisk kompromissløsning av den typen Arbeiderpartiet (forøvrig det største partiet på Sametinget, dog i opposisjon) vil ha, og som Finnmarksloven er et eksempel på.

MiltonMarx: "Samene" vil ingenting. Hva vil "nordmennene"? En nasjon har ikke én stemme. Jeg vil gjerne ha videre definisjoner for hvem som kan være same.

 
At 01 juni, 2006 16:03, Blogger Misha BB said...

..."videre" som i "mer liberale"

 
At 01 juni, 2006 21:57, Blogger Painting waves in clouds said...

Også bli tilkalt til en slik diskusjon mens jeg er på ferie, da. Vel vel.

Det er egentlig litt enkelt å snakke om kamp mellom det norske og det samiske. Leser du den nye boka om det samiske skoleverket (av bl.a. Svein Lund), finner du en artikkel om hvordan over en promille, ja til tider opp mot 1,5 promille av statsbudsjettet ble brukt til å fornorske samer, mens det nå i etterkant benyttes mindre enn halvparten til samiske formål.

Grunnen til at denne artikkelen er interessant er dog ikke bare størrelsen av beløpene i statsbudsjettet, men også begrunnelsen til fornorskingsprosessen: Det samiske språket tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, som finsk, og er derfor svært forskjellig fra norsk. I en eventuell krig mot Finland ("den Finske faren") tenkte man at samene ville vende ryggen til Norge og stille på lag med sine samiske venner i Finland. At samisk område også dekker mesteparten av Kolahalvøya hjelper heller ikke for samenes situasjon i norsk sikkerhetspolitikk.

Med åpnere grenser, ser vi større samarbeid, ikke bare mellom samer (Sijd-prosjektet, som vil standardisere reindriftsopplæring i Norge, Sverige, Finland og Russland), men også mellom flere finsk-ugriske folkeslag (samer, komi, udmurt, estere, finner, etc). I så måte har vi muligheten til å se en naturlig styring av "den samiske identiteten" gjennom språklig og kulturell sammenligning av sine "språkfrender" (her nevnes at finsk-ugrere som i dag undertrykkes av Russland ser mot Estland, Finland og nordiske samer for moralsk styrke i sin egen kamp mot russifiseringsprosessen), i stedet for dagens styrke gjennom kontrast mellom det samiske og det norske.

Det er klart at fullt samarbeid kun er mulig ved tillatelse av de myndighetene som representerer (evt. undertrykker) de som gjerne ønsker å samarbeide. Der er allerede økonomiske insentiver for de som er med i EU (noe som bl.a. gjorde Sijd-prosjektet mulig), og her har vi jo Sverige, Finland, Estland og Ungarn. I fremtiden håper jeg å få se et Intereg-område for finsk-ugrere, det kunne få sving på sakene.

Men nå må jeg spise bursdagskake (ikke min egen). Se http://www.suri.ee/ for mer informasjon om finsk-ugrere.

Gard

 
At 03 juni, 2006 16:00, Blogger Elvis Bling Laden said...

miksha: kult. du nevnte du godt eksempel på en mulig konfliktlinje som godt kan sette fast på sakene. nå tviler jeg på om frp tør, men... det er litt stygt å si, (og jeg -mener- det jo ikke helt men) en får nesten håpe. jeg ser sånn på det- så lenge det å være same blir sett på som mindreverdig så er det psykologisk riktige svaret å insistere på at det er et privilegie å være same.

 
At 03 juni, 2006 16:08, Blogger Elvis Bling Laden said...

misha: å inkludere flere krever derfor kulturell sjølvtillit. politikken er et symtom på, et resultat av mentaliteten til undertrykte folk. inkludere ektefeller? en skulle tro det var en selvfølge. - alle nasjonalstater gjør det automatisk. om å ha siste ord i naturressurser.. du har sikkert rett pragmatisk sett. men hvis alle i sameland har politiske rettigheter i de samiske institusjonene..?

 
At 03 juni, 2006 16:21, Blogger Elvis Bling Laden said...

misha: så VIRKELIG sjølvstendighet forutsetter at folk må være sine dine dommere over sin egne nasjonale tilhørighet. det er langt fram i historia. men min spådom er at historia vil sette opp tempoet.

 

Legg inn en kommentar

<< Home