juli 05, 2006

Den arme synders evangelium del 2

Willhelm Weitling var den første tyske kommunist eller sosialist av betydning teoretisk. Han var respektert av Marx og medlem av den første internasjonale, til Marx brøyt med han i 1846.

Denne artikkelen er skrivi i 1843, og første del av den kan du finne her.

Jesus lærer om avskaffelse av straff

Dette kommer klart og tydelig fram i følgende bibelsteder:
  Matt 5:38 og 39: Dere har hørt det er sagt: "Øye for øye og tann for tann". Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.

  Matt. 5:43 og 5:44: Dere har hørt det er sagt: "Du skal elske din neste og hate din fiende". Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere.

Her framgår det at ifølge kristendommens grunnsetninger kan den kristne verken lage lover eller idømme straff, fordi lover og straff bare kan brukes ovenfor dem som stiller seg fientlig til samfunnets individer. De skal ikke lenger straffes; derimot skal man fjerne de årsaker som gjør dem til samfunnets fiender.

Prinsippet for Jesu lære er felleskap omkring arbeid og nytelse

  Matt 6:25: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?

Men leseren må spørre om et sånt sorgløst liv uten felleskapet omkring arbeid og nytelse er mulig. Nei! Men det glemmer eller forbigår man i alle utlegginger om bibelen. Alikevel kan man bare her forstå meninga med de vanskeligste av Jesu setninger.

  Matt 6:34: Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.


Disse to bibelsteder gjelder nok mer for apostlenes liv dengang enn de gjelder for alle som bekjenner seg til Jesu lære, for apostlene jobbet ikke lenger med sitt håndtverk, men reiste rundt og ble etter datidas skikk gjestfritt motatt overalt. Følgende bibelsted har imidlertid adresse til hele folket. Johannes Døperen blei spurt av folk om hva de skulle gjøre:
  Luk. 3:11: Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.»


Men det ville nok de fleste av våre fromme kristne betenke seg på. Eller hva mener du, leser?

Jesus avviser familien

Tanken om et brorskap mellom alle mennekser har en så vid betydning hos Jesus, at familiebegrepet helt oppløses i det. Det er flere ytterst påfallende eksempler på denne avvisning av slektskap og familie.
Jesus oppfordrer en mann til å følge seg, men han vil først begrave sin far.

"La de døde begrave deres døde" sier Jesaus til han. (Luk. 9:60) En annen som også vil følge han, vil først ta farvel med sine nærmeste. Jesus irettesetter han: Alle disse - far, mor, søsken, barn, venner og slektninger - skal glemmes, og det skal skje så hurtig at den unge mann ikke skal ta seg bryet med å si noe om sine planer eller ta avskjed med hjemmet.
Da Jesus engang satt i et hus og lærte, fikk han beskjed om at hans mor og brødre sto uttafor og spurte etter han.

  Mark. 3:33 til 3:35: Han svarte: «Hvem er min mor og mine søsken?» Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»


Jesus prediker om krig
Jesus innså naturlighvis at den oppgave han hadde stilt seg sjølv ikke bare kunne løses ved å lære og preke. Han visste utmerket godt at mellom læren og dens virkeliggjørelse lå sverdet, og at dette var uungåelig; han var heller ikke redd for dette sverdet og denne kampen, ettersom han gjenntatte ganger priste den:
  Luk. 22:35 - 22:36: Så sa han til dem: «Den gangen jeg sendte dere av sted uten pengepung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» «Nei, ingenting,» svarte de. 36 «Men nå,» sa han, «må den som har pengepung, ta den med. Det samme må den som har en veske, og den som ikke har noe sverd, får selge kappen sin og kjøpe seg et.


Ut ifra dette bibelsted kan man forsvare enhver motstand mot den samfunnsmessige uorden, mot eiendommens tyrrani og mot den undertrykkelse som utøves gjennom pengesystemet.

(Oversatt fra den danske Ole Thyssens utgivelse "Den tidlige Socialisme" på Hanz Retzel forlag 1979, som igjen har oversatt teksten fra Das Evangelium des armen Sünders, Weitling 1843. Referansene er kryssjekka hos bibelen.no. Bildene av er fra filmen Afaltevangeliet og Wikiartikkelen)

Etiketter: , ,

6 Comments:

At 05 juli, 2006 15:43, Blogger Sexy Sadie said...

Jepp, Jesu snakket om et fellesskap høyere enn familien. Og vi har jo det nå, det kalles velferdsstaten.

 
At 05 juli, 2006 16:05, Blogger Elvis Bling Laden said...

Velferdsstaten er vel strengt tatt noe våre foreldre hadde. Det er ut det, nå. Ellers er velferdstaten i og for seg et godt eksempel på kommunistisk økonomi (i den grad den fungerer) Hvis du blir sjuk, så sørger felleskapet for behandling av deg uavhengig av din økonomi (i prinisppet).

Velferdstaten er et skritt i riktig retning - mot et sant kristent kommunistisk felleskap.

 
At 05 juli, 2006 16:13, Anonymous Anonym said...

Du leser Bibelen som Fanden selv. Jesus tok ikke avstand fra familien, for han har ikke tatt avstand fra Det gamle testamentet. Sexy Sadie var kallenavnet på en av morderne til Charles Manson. Det sier vel sitt om hvilken leir hun tilhører.

 
At 05 juli, 2006 16:55, Blogger Elvis Bling Laden said...

anonym: altså; når det gjelder sexy sadie, så har jeg mistenkt det sjølv. Jeg viste ikke det om at hu egentlig var med i en massemordersekt, men at hu er fra steinkjær synes å være på det rene ;-)
Når det gjelder forholdet mellom jesus og det nye testamentet, så kan det finnes bibelsteder du kan lese som i motsetning til jesus, sjølv om han ikke opphevde loven, men "kom for å oppfylle den".

Men hvis du altså mener at jesus tok feil fordi du-veit-hva bibelsted i gamletestamentet, så er du vel mer over i et jødisk trossystem?

 
At 06 juli, 2006 12:36, Blogger Misha BB said...

Man kan rettferdiggjøre hva som helst med Bibelen - stort sett de bra tingene med NT og de dårlige tingene med GT.

Men et grunnleggende spørsmål: Hva er vitsen med å rettferdiggjøre sosialisme/kommunisme med Bibelen? Da begrenser man seg jo i utgangspunktet til et publikum bestående av kristne. Og det er det jo ikke alle som er kristne her i verden.

Når man argumenterer for politiske endringer burde man kanskje ikke bruke religiøse argumenter?

 
At 06 juli, 2006 15:37, Blogger Elvis Bling Laden said...

misha: Mja.. Nå er jo for det første Gud og politikk de sentrale temaene for denne bloggen. Ideologisk overbevisning (kommunisme, kristendom, sosialdemokrati) har en hel del med politikk å gjøre.

Jeg oppfatter det å skille knallhardt mellom relgion og politikk som et utrykk for at det ikke alltid er lett å finne sitater som bringer relgionen i samsvar med politikken.

Og ingen av de tre bøkene gud har gitt ut er spesiellt upolitiske, er de det? Blir det ikke litt rart å innsistere på at så politiske (og politiserte) bøker skal tolkes strengt upolitisk? Åsaken er vel heller at du ikke liker standpunktene til de som vanlighvis holder på sånn, ikke?

Ellers har jo Changemaker nettopp hatt sin sommerleir, og de heier jeg jo litt på. De kaller seg ikke kristen-sosialister, men er etter min oppfattning det nermeste vi har hatt en kristensosialistisk masseorganisasjon her i landet noensinne. De mangler bare det teoretiske grunnlaget. Det er her Weitling kommer inn.

Og det er svært mange kristne i dette landet fortsatt. Det har vist seg gang på gang at når kristennorge flexer sin politiske muskel, så snakker vi store krefter. Og da tenker jeg på EU-kampen, kirkeasylbevegelsen, og demonstrasjonene mot krigen i nyere tid.

 

Legg inn en kommentar

<< Home