september 30, 2008

Gatas Parlament på Piratebay

Knut Olaf Sunde i Norsk Komponistforening mener fildeling gir musikalsk ensretting (klassekampen 30/9/08).

Det er et svar på Don Martins kronikk ut å stjæle skiver (aftenposten 27/09/08), og intervjuet bransjen må finne nye løsninger fra bransjebladet ballade. Annledninga er sjølvsagt at Gatas Parlament har offentlig lagt ut skiva vår på Piratebay.

Det vanskelige spørsmålet er jo hvordan vi skal klare å betale for studioet, for videoproduksjonene, for klistremerkene og plakatene, for bud som sender promoene til musikkutvalget på PeTre, osv. Dette betaler jo plateselskapet idag. Men penga der kommer jo fra platesalg.

Nå er det noen som flørter med de såkaldte 360-kontrakter om dagen, hvor idéen er at selskapet skal ha en større del av artistenes samla inntekter (konserter og merch), og dermed involvere seg mer i resten av artistenes øvrige virke.

En kan jo håpe at dette vil sørge for at de flinke folka i bransjen vil kunne fortsette mer eller mindre som før, og at store studioproduksjoner fortsatt vil kunne være mulig.

Men jeg lurer på om det ikke er mulig å tenke seg helt andre modeller for å få detta til å gå rundt.

Musikk er viktig for menneskenes velvære og trivsel, og er derfor viktig for samfunnet. Opprettholdelsen av et rikt, variert og spennende musikkliv er derfor en samfunnsmessig oppgave.

På samme måte som bibliotekene er det. Eller grunnskolen.

Utdanning er ansett som så viktig for felleskapet at vi har ordna det sånn at det faktisk er 9 årig utdanning som ikke bare er gratis, men også obligatorisk! Så viktig er det.

Denne politikken er jeg enig i.


Det at jeg er enig i at utdanning bør være gratis tilgjenglelig for alle, betyr jo ikke dermed at jeg mener at lærere bør jobbe gratis. Tvert imot er det en sammfunnsmessig oppgave å sørge for at lærerne har en komfortabel levestandard.

Musikk bør være gratis og universellt tilgjengelig for alle i hele samfunnet. Så viktig er det for våre sjeler, trivsel, helse og åndsliv. Dette er store deler av det norske samfunnet enig med meg i. La oss si halvparten, uten å ha noe som helst dekning for det. Denne delen av samfunnet mener imidlertid ikke at musikk skal kunne generere inntekter, og at musikere bør kunne få lønn.

Den andre halvparten mener at musikere (og resten av bransjen) bør få lønn, men ikke at musikk bør være universellt tilgjengelig.

Underlig.

Hva med norsk poesi?

Blir ikke norsk poesi gjort universellt tilgjengelig, samtidig som at poetene og bransjen får honorar? Er ikke dette basert på den politiske vurderinga at norsk poesi er så viktig for oss at det værdt å ta samfunnsmessig ansvar for at den fortsatt blir produsert?

Er ikke dette egentlig sannheten om store deler av norsk litteratur? Og faktisk også film?

Er det mulig å forsøke den påstanden at norsk musikkliv er (og da later jeg som om de står i motsetning til hverandre og ikke overlapper) enda viktigere?

Etiketter: ,

september 08, 2008

Ytterligere splittelser på venstresida?

Det er nå klart at Kenneth Fuglemsmo og Mehrnaz Bamdadsoofi er ekskludert av Rødt. Eksklusjonene blei iverksatt sist fredag (Tjen Folket, og Frontlinjer).

I Eiker og Drammen Rød Ungdom er det tydelighvis ikke oppnådd granittsteinenhet heller, og bloggen til lokallaget har nå tydelighvis blitt kuppa tilbake av militante Eifring-tillhengere. Den siste artikkelen som ligger på sida heter "Ryktene om Eiker og Drammens Rød Ungdoms overgang til Tjen Folket er sterkt overdrevne" (her)!

Det er mye splittelse på alle bauger og kanter, altså. Alt synes imidlertid til å være fryd og gammen internt i Tjen Folket. Men nøye studier av dette pressebildet kan tyde på at ikke alt er helt forsonlig heller der.Mohahahaha...

Etiketter: ,

september 03, 2008

eksklusjon av Tjen Folket?

I følge web-sida til Tjen Folket, har Arnjlot Ask sendt følgende brev på vegne av Rødt:
"Til Kenneth Fuglemsmo, medlem av Rødt Trondheim.

Vi kan ikke akseptere at medlemmer i Rødt arbeider med å bygge en ungdomsorganisasjon som motarbeider Rødt sin egen ungdomsorganisjon. Velger du å fortsette med det, må du forlate Rødt. Vi gir deg 1 ukes frist på å klargjøre hvordan du vil forholde deg til dette.

Vi viser til § 13 i Rødt sine vedtekter og landsmøtevedtaket."


Brevet er foreløpig ikke omtalt på Rødt sine web-sider.

Tjen Folket har svart her

I vedtektene til Rødt heter det:
"§ 13 Disiplinærtiltak

Om ein medlem skadar eller motarbeider Rødt eller bryt vedtektene, kan grunnorganisasjonen eller landsstyret sette i verk disiplinærtiltak. Desse er: åtvaring, tilbaketrekking frå verv, suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal vere skriftleg med grunngiving. Eksklusjon krev kvalifisert fleirtal, 2/3 av dei stemmeberettiga på landsmøtet. Eksklusjon kan ankast til landsstyret og/eller landsmøtet."


Formuleringa "skadar eller motarbeider" gjør det neppe soleklart at dette er snakk om en eksklusjonssak. Ask mener at opprettelsen av et konkurrerende ungdomsforbund kvalifiserer til å "motarbeide". Spørsmålet er om det er rimelig å skulle gjøre noe annet ettersom de er ekskludert av Rød Ungdom. Sånn det ser ut for meg, så er dette i virkeligheten full politisk støtte og oppbacking av Rød Ungdoms eksklusjoner av Tjen Folketmedlemmer fra Juni iår.

Okei. Greit. Er det den slags spilleregler som gjelder, så får det heller være dét.

To umiddelbare konsekvenser av en eksklusjon av Tjen Folket fra Rødt:
 • Drømmen om en breiere samling under Rødts faner er over.

 • Personlig synes jeg det er trist. Jeg tillot meg et visst håp en stund, men nå blir det sørgerlig tydelig åssen ideologisk takhøyde partiet tillater.

 • Det betyr også at skjellsordet "stalinist" er forbudt å bruke for noen av Rødts medlemmer mot noen medlemmer av Tjen Folket for all framtid, uavhengig av hvor mye de måtte smykke seg med bilder av den orgelkpompetente beskjeggede mannen.

 • Rett skal være rett.

  Etiketter: , ,

  september 01, 2008

  Uventa støtte for Rødt!

  Eiker og Drammen Rød Ungdom har meldt seg ut av Rød Ungdom og moderpartiet, og blitt medlemmer av Revolusjonær Kommunistisk Ungdom og Tjen Folket. Flere kretser i det som tradisjonellt har blitt kalt ML-bevegelsen (men som det liksom har blitt litt vanskelig å bruke betegnelsen om, spesielt i denne sammenheng) er bekymra for utviklinga. Ikke offisiellt, sjølvsagt.

  Nå ser det imidlertid ut som at Rødt kan få overaskende støtte fra annet hold. Ihvertfall hvis en skal tro denne t-skjorta, som blei fotografert i Markveien på gründerløkka bare for et par dager siden:  (Se også artikkelen om utmeldelsen til Eiker og Drammen Rød Ungdom: Revolusjonær Kommunistisk Ungdom)

  Etiketter: , ,